Jak pracuji

Věnuji se psychologickému poradenství a podpůrné psychologické péči. Je to pro mě cesta, jak pomoci klientům od psychických potíží a jak je podpořit v kontinuální práci na sobě a vlastním sebepoznání.  

Vycházím z terapeutického přístupu integrativní gestalt. Pracuji s uvědoměním přítomného okamžiku, podporuji kontakt s pocity a s vlastním tělesným prožíváním. Společně s klientem hledáme možné souvislosti aktuálních potíží s minulostí. Důležitou součástí naší práce je posílení vlastních zdrojů a podpor klienta a zkvalitnění jeho života.

Poskytuji taktéž krizovou intervenci. Věnuji se zpracovávání traumatických událostí v životě a pomáhám klientům unést jejich trápení a obnovit tak jejich zdravé fungování.

Důležitým cílem naší spolupráce je navázání důvěry a vytvoření pocitu bezpečí. Dodržuji zásadu mlčenlivosti. Nesoudím. Nehodnotím.

Svoji práci pravidelně superviduji.