Informace o GDPR

Uchovávané informace:

  • Jméno a příjmení
  • Kontaktní údaje jako email nebo číslo mobilního telefonu (slouží pro objednávání a rušení sezení)
  • Obrazovou dokumentaci projektivních technik
  • Stručný písemný záznam ze sezení (pouze pro potřeby ke zkvalitnění práce)

Způsob uchování informací:

  • Číslo mobilního telefonu uchováno ve vlastním telefonu (jméno pod zkratkou), písemné záznamy, obrazová dokumentace a email jsou uchovávány v notebooku pod heslem (jméno pod zkratkou). K záznamům o klientech mám přístup pouze já.
  • Na základě zákonné povinnosti archivuji písemné záznamy ze sezení maximálně 5 let od ukončení spolupráce.